סיור במפעל

production area  4

אזור ייצור

Raw material area 1

אזור חומרי גלם

Raw material area 2

אזור חומרי גלם

Raw material area 3

אזור חומרי גלם

company name

שם החברה

office area

איזור משרדי

19  packaging

אריזה

packaging 2

אריזה

pressure test

מבחן לחץ

production area  2

אזור ייצור

production area  3

אזור ייצור

The company a panoramic

החברה א פנורמי